Schedule of Meetings

 

 

 

 

 

 

27 August              Members' Meeting

17 September       Public Meeting 

22 October            Members' Meeting

26 November        Members' Meeting

NO MEETING IN DECEMBER