Ymaelodi / Joining

Pam Ymaelodi a’r Gymdeithas?

 

 • Ymuno a’n grwp ar “Facebook”
 • Cyfarfodydd gaeaf (os yw’r cyfyngiadau yn caniatau)
 • Cylchlythyr rheolaidd
 • Help a chyngor gan aelodau eraill
 • Ymweliadau tymhorol i wenynfa’r Gymdeithas a gwenynfeydd aelodau eraill i gael profiad ymarferol gyda aelodau, gyda amser wedi ei neilltuo i aelodau newydd/di-brofiad
 • Defnydd o gorwddwyr y Gymdeithas
 • Cysylltiad â Chymdeithas Gwenynwyr Cymru – Mae’r manteision yn cynnwys: yswiriant trydydd parti a chlefyd gwennyn, a chylchgrawn chwarterol.

 Ebostiwch secretary.llebka@gmail.com i gael ffurflen aelodaeth neu gallwch lawrlwytho copi isod.  Gweler hefyd y ffeil "member subscriptions" sydd yn esbonio sut i yrru y ffurflen a'r ffi i'r trysorydd.

Llebka_Membership_Form_2021-2022_(2).pdf                                       How_to_subscribe.pdf

 

Why become a member?

 • Join our Facebook community
 • Winter meetings COVID permitting
 • Regular newsletters by email
 • Help and advice from other members
 • Seasonal visits to our own apiary and ‘Home Apiaries’ to gain practical experience from members, time set aside for beginners
 • Use of LLEBKA extractors
 • Affiliation to the Welsh Beekeepers’ Association – benefits include: third party and bee disease insurance, and a quarterly magazine.

Email secretary.llebka@gmail.com for a copy of a membership form or you can download a copy by clicking below.  Please also read the instructions on how to safely send your form and fee to our treasurer.

Llebka_Membership_Form_2021-2022_(2).pdf                        How_to_subscribe.pdf