Amdanom Ni / About Us

Mae Cymdeithas Gwenynwyr Llŷn ac Eifionydd (CGLlE) yn gymdeithas gyfeillgar o oddeutu 60 o aelodau. Mae'r rhan fwyaf o'r aelodau hyn yn cadw gwenyn eu hunain ac yn hybu’r grefft o gadw gwenyn i'r rhai sydd â diddordeb ac i’r cyhoedd yn gyffredinol.
 

   Er nad yw hanes cynnar y Gymdeithas yn hysbys iawn , mae yna dystiolaeth o hen lyfrau banc fod y Gymdeithas yn bod ers yr 1930au. Daw'r aelodau presennol yn bennaf o Lŷn a'r ardaloedd cyfagos, ond mae hen restrau aelodaeth yn dangos fod aelodau yn y gorffennol wedi dod  o bob cwr o'r hen Sir Gaernarfon a thu hwnt.

 

    Mae gan y Gymdeithas ei wenynfa ei hun ger Pwllheli gyda chwe chwch. Daw'r wenynfa hon nid yn unig ag incwm i'r Gymdeithas, ond mae hefyd yn adnodd hyfforddi ac addysgu pwysig. Mae dau o aelodau mwyaf profiadol y Gymdeithas yn gofalu am y wenynfa hon.

 

    Mae’r Gymdeithas yn cynnal cyfarfodydd gydol y flwyddyn. Yn ystod y gaeaf cynhelir y cyfarfodydd yn Neuadd Bentref Abererch, ble mae siaradwyr gwadd yn trafod pob agwedd ar gadw gwenyn.

 

    Cynhelir y cyfarfodydd haf un ai yng ngwenynfa'r Gymdeithas neu yn wenynfa un o'r aelodau. Yn y cyfarfodydd hyn fe all yr aelodau fanteisio ar arbenigedd yr aelodau mwy profiadol. Trafodir pob agwedd o gadw gwenyn yn ei dro, megis trin y cwch, pla a heintiau, rheoli heidio, a llawer o agweddau eraill. Mae’r cyfarfodydd hyn yn gyfle hefyd i aelodau gwrdd a chymysgu mewn awyrgylch braf ac anffurfiol.

 

    Cyhoeddir cylchlythyr yn fisol ar gyfer aelodau CGLlE. Mae’r cylchlythyr yn cynnwys newyddion o fyd cadw gwenyn ac erthyglau o ddiddordeb. Mae’r Gymdeithas hefyd wedi ei chysylltu â Chymdeithas Gwenynwyr Cymru ac fe fydd aelodau yn derbyn y cyfnodolyn “Gwenynwyr Cymru”  bob chwarter.


 

    The Lleyn & Efionydd Beekeepers’ Association(LLEBKA) are a friendly association of approximately 50 members, most of whom keep bees, promoting the craft of bee husbandry and the benefits of the products within the hive, to the public.


    The early history of the association is a little vague but from the evidence of old bank account books it was definitely active during the late 1930’s. Membership is drawn mainly from the Lleyn and surrounding communities but this has not always been true. Old membership lists show members from all over the old county area of Caernarfonshire and sometimes further afield.

 

    The Association has its own apiary of six hives near Pwllheli. Not only do these provide an income to the association but also have training and educational value. The apiary is looked after by two of our most experienced members.

 

    The association holds regular monthly meetings throughout the year. Winter meeting are held at Aberech Village Hall where we have an interesting and varied programme of speakers covering all aspects of apiculture and with the occasionally speaker on an unrelated topic of local interest. Summer meetings are held either at the association apiary or at member’s apiaries. Here, members benefit from the knowledge of the more experienced beekeepers in the association in all aspects of bee husbandry, hive manipulation, pests and diseases, swarm handling and much much more. Meetings provide a valuable opportunity for members to mix and socialise in a relaxed atmosphere.

 

   A monthly newsletter is produced for members containing association and bee keeping news and  articles of interest. The LLEBKA is affiliated to the Welsh Beekeepers Association and members receive their quarterly publication “The Welsh Beekeeper”.